PREDNÁŠKA LACA OM8GT

Prednáška Laca o registácii e-QSL služby na internete.

Záznam zo dňa 12.3.2012 na stretnutí rádiamatérov v Košiciach